Velkommen Aktiviteter Nyhedsbreve Radarbunker Sea War Museum Mindepark Galleri Shop Om os - Kontakt

Radarbunker Thyborøn  - Flyer.            

Mail sendes til: mhs@maritimhistoriskselskab.dk
  Velkommen

Hos Maritimhistorisk Selskab arbejder vi med den maritime historie i alle afskygninger og formidler gennem foredrag og publikationer viden og oplevelser om denne historie.
Maritimhistorisk Selskab  har som sit formål:

at fremme interessen for den maritime historie især omkring Nordsøen

at støtte  Sea War Museum, Jutland, og  Marinarkæologisk Center praktisk og økonomisk

at opnå fokus på den maritime kulturarv på Jyllands vestkyst gennem aktiviteter.
 

Welcome
At Maritimhistorisk Selskab, we work with maritime history in all its forms and convey knowledge and experiences about this history through lectures and publications.
The purpose of the Maritime History Society is:

to promote interest in maritime history especially around the North Sea

to support the Sea War Museum, Jutland, and Marine Archaeological Center practically and financially

to achieve focus on the maritime cultural heritage on Jutland's west coast through activities.

 

 Nyansættelser i telegrafstuen.

H J Gnist er pr. 1. juli blevet ansat som telegrafist på HMS Sea War HMS. H J Gnist er fuld uddannet telegrafist ved den danske flåde i Grønland.
 

H J Gnist har været stationeret på på flere af flådens moderne skibe. Han har betydet utrolig meget for det danske søværn, med sit gode humør og venlige , men faste væsen.

En næringsdrivende i Holstebro foræret gnisten til Maritim historiske Venner.

Man håber han vil udfylde pladsentil alles tilfredshed.

 

Program for  Mindehøjtideligheden 1. juni 2022 kl. 1900

 • Velkomst ved Klaus Kejser Juhl, medlem af bestyrelsen for Mindeparken
 • Kanonsalut
 • Trompet : ”Sea War Museums fanfare” v/Svend Uth Ovesen
 • Sang:” Nærmere  Gud..”
 • Blomsternedlæggelse ved de store sten
 • Kanonsalut
 • Mindetale ved Biskop Henning Toft Bro
 • Taler og kransenedlæggelse
 • Sang: ”Fuglene letter..”
 • Trompet: “The Last Post” v/Svend Uth Ovesen
 • Kanonsalut

Arrangementet slutter med en uformel reception i en af de røde huse hvor alle er velkomne og deltagelse er gratis.

Mindehøjtideligheden arrangeres af Maritimhistorisk Selskab på vegne af Den selvejende institution Mindeparken for Jyllandsslaget  og Sea War Museum.

Mht. mindehøjtideligheden, her er programmet, og det blev fulgt trods køligt og blæsende vejr. Prøver at få teksten til  talerne fra biskoppen og Klaus Kejser.  Ud over det er der ikke meget at sige, for det fulgte programmet, og der var vel ca. 100 deltagere, som bagefter fik en god kage med tilbehør i madpakke huset (det ene røde hus ved museet).

Formand Svend og hans kone Grethe gjorde en stor indsats, og bunkerens kabys blev flittigt brugt til at lave kaffe og binde alle de buketter, som de unge mennesker skulle lægge ved stenene.  Museet havde sørget for borddækningen i madpakkehuset, og flagene blev opsat og nedtaget af Maritimhistorisk Selskab.
Bliv medlem af Maritim Historisk Selskab.
Hent indmeldelses blanket her.
Udfyld den  - gem og send den som vedhæftet fil til. 
kasserer@maritimhistoriskselskab.dk
Send samtidig 200.- kr. til
7670-0005445551 - Ringkjøbing Landbobank- Husk navn og telefonnummer.

 

Maritimhistorisk Selskab udgiver også små publikationer - hæfter og bøger.

Maritimhistorisk Selskab blev stiftet  i Thorsminde den 19. juni 2014 af en gruppe  medlemmer fra det nedlagte Strandingsmuseets Venner  med det formål at formidle den maritime historie og at støtte det engang på Gert Normann Andersens  initiativ  kommende nye  Sea War Museum  i Thyborøn. Læs mere her - Læs og se om indvielsen i 2015 her

Maritimhistorisk Selskab was founded in Thorsminde on 19 June 2014 by a group of members from the disused Strandingsmuseets friends with the aim of disseminating the maritime history and supporting it once on Gert Normann Andersen's initiative new Sea War Museum in Thyborøn. Read more here - Read and see about the inauguration in 2015 here


Ved hjælp af hotspot findes omtale af de enkelte arrangementer.

*. Den 21. september kl. 1930 afholdes et foredrag med Hans Christian Bjerg  om  "Undervandsbådaprojekter før 1900".  Det er også på museet i Thyborøn.

Tilmeld dig til vores nyhedsbreve, og bliv holdt opdateret om kommende begivenheder. Tilmeld.

Opdateret 22-07-2022


Sponsorer

Ringkjøbing Landbobank

 Lemvig Kommune

 

 

All rights Maritimhistorisk Selskab

 

Nyttige links
Museum Sea Art
 undervandsgruppen.dk/
Vikingeskibsmuseet
Stranding museum
JD Contractor

Flotille 122