Medlemsannoncer

Her bringer vi annoncer om køb/salg  fra vore medlemmer.  Optagelse koster kun 50,- kr. til selskabets kasse – betragt det som en sponsering til selskabet…..
Med mindre andet er aftalt eller annoncens formål er opfyldt, så fjernes den normalt efter en måned.

26.09.2015

Bøger sælges:

Holm Petersen + Rosendahl: Fra sejl til Diesel bd. I-III  (bd. I med beskadiget ryg) Kr. 850.-

Kaj Lund (red.) Søens verden 3 bd – udkom 1959 – 1962 i hæfter indb. i helshirting kr 350 eller i samlepermer kr. 250.-

 

Benny Boysen  telf. 97568181 eller 21232381 mail: benny.boysen@mail.dk