Maritimhistorisk Selskab
Maritimhistorisk Selskab  har som sit formål
    at fremme interessen for den maritime historie især omkring Nordsøen
    at støtte  Sea War Museum, Jutland, og  Marinarkæologisk Center praktisk og økonomisk
    at opnå fokus på den maritime kulturarv på Jyllands vestkyst gennem aktiviteter  
Bestyrelsen for Maritimhistorisk Selskab 2019-2020
Kontingentet er fastsat til kr. 200 for kalenderåret og gælder for 2 personer fra husstanden.  Firmaer og grupper betaler 50 kr. pr. ansat, dog mindst 5 ansatte. Næste ordinære generalforsamling er i april 2019.
Indmeldelse kan ske ved mail til kasserer Klaus Kejser Juhl  på mail  kasserer@maritimhistoriskselskab.dk
Følg os på facebook her:  https://www.facebook.com/Maritimhistorisk-Selskab-478656445604667/?ref=ts&fref=ts

 


17.6.2015