Kontakt

Maritimhistorisk Selskab kan kontaktes således:

Formand  Svend Nielsen
formanden@maritimhistoriskselskab.dk

Kassereren  Klaus Kejser Juhl
kasserer@maritimhistoriskselskab.dk

Webmaster  Erik Rytter
webmaster@maritimhistoriskselskab.dk

Bunkergruppen Jes Mathiasen
radarbunkeren@maritimhistoriskselskab.dk

Nyhedsbreve bestilles hos webmaster.