Velkommen Aktiviteter Nyhedsbreve Raarbunker Sea War Museum Mindepark Galleri Shop Om os - Kontakt

Våbenkammeret - Uniformsdele og teleudstyr


Våbenkammer med diverse radioer fra Østblokken.Foto fra våbenkammeret


Østtyske militærmærker.
Venligst udlånt af John Groth.

Russiske militærmærker.
Venligst udlånt af John Groth.


- Antenneafstemningsenhed R-104 M I Østtysk afstemning til brug med to radioer. Det kan afstemmes til en tråd antenne.

- Antenna tuner R-104 M In East German tuner for use with two radios. It can be tuned to a wire antenna.

- Antennentuner R-104 M In ostdeutschem Tuner zur Verwendung mit zwei Radios. Es kann auf eine Drahtantenne abgestimmt werden.- Radio R-130-M1 Russisk sender/modtager til frekvensområdet 1,5 - 11 MHz (HF) SSB og CW. Sendeeffekt 12 - 40 watt. Bygget til brug i kampvogne og kommandovogne. Tilhørende hjelm med infrarød kikkert til kampvognskommandøren.

- Radio R-130-M1 Russian transmitter / receiver for the frequency range 1.5 - 11 MHz (HF) SSB and CW. Transmission power 12 - 40 watts. Built for use in tanks and commandos. Accompanying helmet with infrared binoculars for the tank commander.
Radio R-130-M1 Russischer Sender / Empfänger für den

- Frequenzbereich 1,5 - 11 MHz (HF) SSB und CW. Sendeleistung 12 - 40 Watt. Gebaut für den Einsatz in Panzern und Kommandos. Begleithelm mit Infrarotfernglas für den Panzerkommandanten.- Antenneafstemningsenhed WSU-A (R130-M3)Russisk antennetilpasning til stav og I tråd antenner for radio R-130 ved 1 ^5 —11 MHz. Enheden er robust og kan arbejde fra - 40 til +50 grader, og modstå fugtighed og stød. Vi mangler tilhørende kabler.

  - Antenna Voting Unit WSU-A (R130-M3)Russian antenna fitting for rod and wire antennas for radioR-130 at 1.5-11 MHz. The device is robust and can work from-40 to +50 degrees, 'and withstand moisture and dustd. We are missing related cables.

- Antennenabstimmungseinheit WSU-A (R130-M3) Russische Antennenhalterung für Stab- und Drahtantennen für Radio R-130 um 1,5 - 11 MHz. Das Gerät ist robust und kann arbeiten - 40 bis 450 Grad, und widerstehen Feuchtigkeit und Staub d.- Radio P -159 sender/modtager til frekvensområdet 30 - 76 MHz (VHF). Sendeeffekt 5 watt H.UKI til kommunikation over 10-20 km. Tilhørte østblokkens militærenheder.
VI mangler tilbehøret til denne radio.

- Radio P -159 transmitter / receiver for the frequency range 30 - 76 MHz (VHF). Transmitting power 5 watts H.UKI for communication over 10-20 km. Belonged to the Eastern Bloc military units.
WE are missing the accessories for this radio.

- Radio P-159 Sender / Empfänger für den Frequenzbereich 30 - 76 MHz (VHF). Sendeleistung 5 Watt H.UKI für die Kommunikation über 10-20 km. Gehörte zu den Militäreinheiten des Ostblocks.
Wir vermissen das Zubehör für dieses Radio.

 - Radio SEG-15 D Transportabel sender/modtager til frekvensområdet 1,6 112 MHz (HF) SSB og CW. Sendeeffekt 5 -20 watt. Bygget i DDR i 1970’erne, og en velfungerende radio på højde med vestlige modeller.
Brugt af STASI og det østtyske militær og fremskudte enheder.

- Radio SEG-15 D Portable transmitter / receiver for the frequency range 1.6 112 MHz (HF) SSB and CW. Transmission power 5 -20 watts. Built in the GDR in the 1970s, and a well-functioning radio on a par with Western models.
Used by STASI and the East German military and advanced units.

- Radio SEG-15 D Tragbarer Sender / Empfänger für den Frequenzbereich 1,6 112 MHz (HF) SSB und CW. Sendeleistung 5 -20 Watt. In den 1970er Jahren in der DDR gebaut und ein gut funktionierendes Radio, das westlichen Modellen ebenbürtig ist.
Wird von STASI und den ostdeutschen Militär- und fortgeschrittenen Einheiten verwendet.- Radio R-111 Russisk sender/modtager til frekvensområdet 20-52 MHz (VHP). F3 modulation. Sendeeffekt 75 watt. Brugt I førervogne og som relæstation til automatisk videre sendelse i et radio net.Kan betjenes og sammenkobles med, flere andre russiske radiomodeller

- Radio R-111 Russian transmitter / receiver to the frequency range 20-52 MHz (VHP). F3 modulatlon. Transmission power 75 watts. Used in lories and as a relay station for automatic forwarding in a r adionet. Can be Radio R-111

- Radio R-111 Russischer Sender / Empfänger für den Frequenzbereich 20-52 MHz (VHP). F3-Modulation. Sendeleistung 75 Watt. Wird in Kabinen und als Relaisstation für die automatische Weiterleitung in einem Funknetz verwendet.
Kann mit mehreren anderen russischen Funkmodellen betrieben und verbunden werden- Feltcentral A.P- Østtysk telefoncentral til brug i felten. Betjenes som almindelig telefoncentral fra den tid, hvor sådanne var i brug.
Man kalder den også for et krydsfelt, hvor telefonlinjer samles.

- Field center A.P- East German telephone exchange for use in the field. Operated as a regular telephone exchange from the time when such were in use.
It is also called an intersection where telephone lines converge.

- Feldzentrum A.P- Ostdeutsche Telefonzentrale für den Einsatz vor Ort. Wird ab dem Zeitpunkt, an dem diese verwendet wurden, als reguläre Telefonzentrale betrieben.
Es wird auch eine Kreuzung genannt, an der Telefonleitungen zusammenlaufen.

- Radio SEG-15 D Transportabel sender/modtager til frekvensområdet 1,6 112 MHz (HF) SSB og CW. Sendeeffekt 5 -20 watt. Bygget i DDR i 1970’erne, og en velfungerende radio på højde med vestlige modeller.
Brugt af STASI og det østtyske militær og fremskudte enheder.

- Radio SEG-15 D Portable transmitter / receiver for the frequency range 1.6 112 MHz (HF) SSB and CW. Transmission power 5 -20 watts. Built in the GDR in the 1970s, and a well-functioning radio on a par with Western models.
Used by STASI and the East German military and advanced units.

- Radio SEG-15 D Tragbarer Sender / Empfänger für den Frequenzbereich 1,6 112 MHz (HF) SSB und CW. Sendeleistung 5 -20 Watt. In den 1970er Jahren in der DDR gebaut und ein gut funktionierendes Radio, das westlichen Modellen ebenbürtig ist.
Wird von STASI und den ostdeutschen Militär- und fortgeschrittenen Einheiten verwendet.

Opdateret 11-05-2021


Sponsorer

Ringkjøbing Landbobank

 Lemvig Kommune

 

 

All rights Maritimhistorisk Selskab

  Nyttige links
Museum Sea Art
 undervandsgruppen.dk/
Vikingeskibsmuseet
Stranding museum
JD Contractor