Velkommen Aktiviteter Nyhedsbreve Radarbunker Sea War Museum Mindepark Galleri Shop Om os - Kontakt


Mindeparken
 


Mindeparken for de omkomne i Jyllandsslaget er opført på den jyske vestkyst i et område umiddelbart vest for Thyborøn by, efter ide af kunstneren Paul Cederdorff Holstebro som også var initiativtager til dens oprettelse.

Parkens fundament er det barske – men betagende og smukke – klitlandskab, med en mindre kystvej på østsiden og klitten som forgrundskulisse på vest siden. Alt sammen med et baggrundsview til havet, hvor slaget rent faktisk fandt sted.

Mindeparken bestå af en stor mængde skulpturer. I alt er der 25 granitsten med en højde på op til 3,5 meter. Én for hvert af Jyllandsslagets sænkede skibe.

Granitstenene – der symboliserer de forliste skibes stævne, umiddelbart inden de forsvinder i dybet – er opstillet i den formation, som skibene faktisk ligger på bunden af Nordsøen.

Hver sten har en inskription med skibets navn samt andre relevante data om det pågældende skib.

Omkring de store granitstævne er det målet, at der skal opstilles én figur for hver af de personer, der omkom ved det enkelte skibs forlis. Dog således at der gives adgang til inskriptionen på de store granitstævne.

Figurerne udformes i forskellige støbninger af specialbeton med en højde på 1,20 meter.

I alt skal der opføres 8.645 figurer – en for hver omkommet person. Enkeltvis tænkt som individuelle mindesmærker og samlet set som en gribende visualisering af slagets enorme menneske tab.

Figurerne har en højde, så mindeparkens besøgende kan se dem lidt fra oven. Det giver mulighed for at overskue den store mængde af skulpturer på baggrund af landskabets form og karakter.

Mindeparken skelner ikke mellem engelske og tyske marinere. Projektets ide har været at rejse et minde på neutral grund over de faldne marinere; En skulptur for hvert menneske, der omkom i Jyllandsslaget.

Mindeparken er ikke i mål endnu med de mange person-skulpturer, men flere ventes at komme til over tid. Alle økonomiske bidrag til dette er derfor meget velkomne.

Mindeparken skal give mulighed for eftertanke og fremkalde meditation over historiens fortælling og forløb.

 

 

 

 

  

 

 

 

Flere foto fra Mindeparken.

Opdateret 06-07-2022


Sponsorer

Ringkjøbing Landbobank

 Lemvig Kommune

 

 

All rights Maritimhistorisk Selskab

  Nyttige links
Museum Sea Art
 undervandsgruppen.dk/
Vikingeskibsmuseet
Stranding museum
JD Contractor