Velkommen Aktiviteter Nyhedsbreve Radarbunker Sea War Museum Mindepark Galleri Shop Om os - Kontakt


 

Om Maritimhistorisk Selskab.

 Selskabet blev stiftet  i Thorsminde den 19. juni 2014 af en gruppe  medlemmer fra det nedlagte Strandingsmuseets Venner  med det formål at formidle den maritime historie og at støtte det engang på Gert Normann Andersens  initiativ  kommende nye  Sea War Museum  i Thyborøn.

 Selskabet har siden sin stiftelse arbejdet med opfyldelsen af formålsparagraffen gennem afholdelse af mange foredrag i samarbejde med Folkeuniversitetet og Sea War Museum med udgivelsen af et årsskrift og flere hæfter om maritime emner, og ved at sponsere og vedligeholde audioguides på  Sea War Museum.

 Selskabet står også for afholdelsen af en traditionsrig mindehøjtidelighed for de omkomne fra den store strandingskatastrofe ved Thorsminde i julenat  1811, hvor de to store   engelske linieskibe HMS Sct. George  og   HMS Defence  totalforliste med tab af  over 1400 menneskeliv.  Kun 17 personer overlevede.  Ved samme højtidelighed mindes tillige alle andre omkomne søfolk, og der holdes mindetale og kanonsaluteres.

 På tilsvarende måde medvirker Selskabet ved den årlige mindehøjtidelighed i Thyborøn for omkomne fra Jyllandsslaget  den 1. juni, hvor der også kanonsaluteres.

 Selskabet driver endvidere  koldkrigsbunkeren  Radarbunker Thyborøn  som museum og med relevante udstillinger.  Denne bunker adskiller sig fra de fleste andre bunkere ved at være en fuldt udstyret og fungerende arbejdsplads med overnatningsmuligheder, kabys (køkken), bad og toilet samt stadigt fungerende  radioudstyr og O-rum.

 

 

 

Bliv medlem af "Maritim Historisk Selskab.
Kontingentet er fastsat til kr. 200 for kalenderåret og gælder for 2 personer fra husstanden, som hver får et kort.  Firmaer og grupper betaler 50 kr. pr. ansat, dog mindst 5 ansatte. Næste ordinære generalforsamling er i april 2021.

Man kan indmelde sig med mail til kasserer Flemming T. Lundsgaard på mail kasserer@maritimhistoriskselskab.dk

Kontingent indbetales på Selskabets bankkonto som er:
7670-0005445551 i Ringkjøbing Landbobank

Ved betaling husk at oplyse dit navn og adresse.

 

Opdateret 08-06-2021


Sponsorer

Ringkjøbing Landbobank

 Lemvig Kommune

 

 

All rights Maritimhistorisk Selskab

  Nyttige links
Museum Sea Art
 undervandsgruppen.dk/
Vikingeskibsmuseet
Stranding museum
JD Contractor