Velkommen Aktiviteter Nyhedsbreve Radarbunker Sea War Museum Mindepark Galleri Shop Om os - Kontakt

Radarbunkeren
Radarbunkeren er desværre lukket indtil videre på grund af Corona-virus

På havnen i Thyborøn ligger der flere gamle tyske bunkers, og den ene af dem blev under den kolde krig istandsat af marinehjemmeværnets frivillige i HVF 122 – så den blev anvendelig som radar- og kommandobunker under betegnelsen Radarbunker Thyborøn.

Denne opgave opfyldte den i mange år, men med de ændrede sikkerhedsforhold i Europa, hvor man ikke mener, vi har brug for beredskab, blev bunkeren udfaset i 2014 og overdraget til Lemvig kommune.

Kommunen overdrog straks ansvaret for bunkeren til Maritimhistorisk Selskab, hvor en bunkergruppe holder den i driftsklar stand, men nu med henblik på at lade offentligheden få indsigt i, hvordan forholdene var under den kolde krig.


Radarbunkeren med udsigtstårn og radar masten.

Maritim Historisk Selskab  blev stiftet  i Thorsminde den 19. juni 2014 af en gruppe  medlemmer fra det nedlagte Strandingsmuseets Venner  med det formål at formidle den maritime historie og at støtte det engang på Gert Normann Andersens  initiativ  kommende nye  Sea War Museum  i Thyborøn. Læs mere her
 

Læs og se om indvielsen i 2015 her
Tegning af Radar bunkerens grundplan


Klik for større billede med hotspot.

Fakta radarbunkeren - Regelbau FL241

Bunkeren på Thyborøn blev bygget i 1944 - 1945, men nåede aldrig at komme i brug, da krigen sluttede, var der ikke installeret døre i bunkeren, og den blev ikke bygget med tårn, for ikke at genere de radarer der allerede var opsat i Thyborøn. På den tyske tegning af bunker FL 241 ses tårnet. I Thyborøn var der kun en maskingevær rede på taget, der hvor der er opgang til tårnet.
Bunkeren er konstrueret med to meter tykke væge og tag, og der gik omkring
600 m3 beton samt 35 ton armeringsjern til byggeriet, selve byggeriet tog omkring 8 uger, fra der var gravet ud til bygningen stod klar. Af FL 241 er der kun bygget tre i Danmark, Esbjerg, Thyborøn og Frederikshavn, FL 241 blev anvendt til kommandocentral for den tyske marine.
600 m3 x vægt 2.400 kg = 1440 tons.
Sand og grus er formodentlig kommet fra nærområdet.

Facts about the radar bunker - Regelbau FL241

The bunker on Thyborøn was built in 1944 - 1945, but never came into use when the war ended, no doors were installed in the bunker, and it was not built with a tower, so as not to disturb the radars that were already set up in Thyborøn . The German drawing of bunker FL 241 shows the tower. In Thyborøn, there was only a machine gun nest on the roof, where there is an entrance to the tower.
The bunker is constructed with two meters thick wick and roof, and there was walking around
600 m3 of concrete and 35 tons of rebar for the construction, the construction itself took about 8 weeks from when it was dug out until the building was ready. Of FL 241, only three have been built in Denmark, Esbjerg, Thyborøn and Frederikshavn, FL 241 was used as a command center for the German navy.
600 m3 x weight 2,400 kg = 1440 tons.
Sand and gravel have probably come from the immediate area

Regelbau Fl241 -
Denne bunkermodel er tilhørende Regelbauten programmet. Det er en model som er bygget i styrkeniveau: Ständig(St).
Bunkermodellen blev oprindeligt designet til marinen(Kriegsmarine) - Se nærmere beskrivelse af de forskellige betegnelser og typer på Regelbau generelt siden.
Denne model er med i anvendelsesgruppen: Kommandobunkere(Gefechtsstände).
Det totale antal der er bygget i Danmark af denne model er 3.
Bunkere i Regelbauten og Bauformen programmerne blev bygget i beton med eller uden jernarmering.
Her kan du se hvor meget beton der blev brugt til denne model. Forudsat at der ikke blev lavet specielle tilbygninger mv. blev der brugt 1500 m³
Baustärke beskriver hvor kraftig en bunker er bygget, der findes flere niveauer og betegnelser - som du kan læse mere om på siden Generelt. Denne model her er bygget som Baustärke B.

Regelbau Fl241 -
This bunker model is part of the Regelbauten program. It is a model that is built in strength level: Ständig (St).
The bunker model was originally designed for the navy (Kriegsmarine) - See detailed description of the different designations and types on the Regelbau in general page.
This model is part of the application group: Command bunkers (Gefechtsstände).
The total number built in Denmark of this model is 3.
Bunkers in the Regelbauten and Bauformen programs were built in concrete with or without iron reinforcement.
Here you can see how much concrete was used for this model. Provided that no special extensions etc. were made. 1500 m³ was used
Baustärke describes how powerful a bunker is built, there are several levels and designations - which you can read more about on the page General. This model here is built as Baustärke B.

Radarbunkeren er modificeret i forhold til originaltegning


Flotillechef Henning Damholt Kristensen - Erik Flyvholm.


Kommunikationspulten i radarbunkeren. 
Radioudstyret er stadig brugbart til kontakt med omverdenen.

 

 

 

 

Maritim historisk selskab har fået en del uniformer fra boet efter Bent Pauli Ringkøbing. Et af uniformerne er en løjtnants uniform fra det tidligere DDR.

 

Samlingen udbygges forløbende.


Flotillechefer


Radioer fra østblokken.

Se flere foto. her

Skitse af radarbunkeren.
 Der findes en specialudstilling om modpartens – sovjet og DDR – elektroniske udstyr, hvoraf  Maritimhistorisk Selskab  har fået foræret en del af Jørn Harbo Schmidt og andet udstyr, udlånt af Bent Pauli.

 
Emblemer_Rusland

 

Våbenmester.

Bunkeren er nu blevet udstyret med nødbelysning og røgalarmer, derfor er der nu åbent besøgende, den er også tilgængelig efter aftale med formand for bunkergruppen’ med mail til radarbunkeren@maritimhistoriskselskab.dk
På grund af Covid19 (Corona) har vi desværre måttet lukke for besøgende i 2020.
Forhåbentlig vil vi kunne åbne igen i 202.
Tidspunkter for dette, vil blive bekendtgjort senere.

Entré er 25 kr. (3 Euro).

Medlemmer af Maritimhistorisk Selskab og gæster, der kommer direkte fra Sea War Museum med billet, kommer gratis ind.

 

Opdateret 06-08-2021


Sponsorer

Ringkjøbing Landbobank

 Lemvig Kommune

 

 

All rights Maritimhistorisk Selskab

  Nyttige links
Museum Sea Art
 undervandsgruppen.dk/
Vikingeskibsmuseet
Stranding museum
JD Contractor