Mindehøjtideligheden 2016

Mindehøjtideligheden for omkomne søfolk  ved mindestenen syd for Thorsminde blev afholdt i det finest tænkelige vejr søndag den 18. december.

Der kom ca. 60 deltagere, som hørte pastor  Jakob Sandal  holde mindetalen, hvor han fortalte om katastrofen julenat i 1811 og om de problemer, denne katastrofe medførte for lokalbefolkningen med det enormt store antal omkomne, som skulle begraves.

Selv om alle døde mennesker bør behandles med respekt og  have en anstændig begravelse, så var det ofte ikke muligt, og man måtte lægge mange af dem i grave i klitterne uden kirkelig deltagelse.  På de lokale kirkegårde var der ofte ikke plads til dem.

Efter talen nedlagdes en krans fra  Maritimhistorisk Selskab  og  Svend Uth  spillede ‘The Last Post’ ved mindestenen.

 

Derefter tog deltagerne til lokalerne på beddingen på Thorsminde havn, hvor der serveredes glögg, æbleskiver, kaffe og kage, og pastor Sandal fortalte om det at være feltpræst og om erfaringer fra sin udsendelse til Kabul i 2015-16.

Det var en særdeles vellykket mindehøjtidelighed.

 

Læs pastor Sandals mindetale  her.